Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 • PB_SV_AutoUpdBan [0/1]
  1-re állítva a PB automatikusan frissíti az végleges ban fájlt (pbbans.dat) minden memóriabeli banlista változtatás után.
 • PB_SV_BadName [grace_seconds] [text_filter]
  Hozzáad egy „rossz nevet“ a rossz nevek listájához, hogy tilts bizonyos neveket a szerveren (pl. obszcén, rágalmazó nevek)
 • PB_SV_BadNameDel [slot #]
  Töröl egy „rossz nevet“ a rossz nevek listájáról
 • PB_SV_BadNameList
  Megjeleníti az aktuális „rossz nevek“ listáját
 • PB_SV_Ban [name or slot #] [displayed_reason] | [optional_private_reason]
  Kirúgja a játékost és véglegesen banolja a szerverről a GUID alapján. A ban logolva lesz és beleíródik a pbbans.dat fájlba a pb könyvtárban.
 • PB_SV_BanEmpty
  Üríti a memóriában lévő ban listát
 • PB_SV_BanGuid [guid] [player_name] [IP_Address] [reason]
  Közvetlenül hozzáadja a GUID-t a PB végleges ban listájához. Ha a játékos neve vagy ip címe nem ismert, ajánlott “???“-t használni helyette
 • PB_SV_BanList [optional_search_text]
  Megjeleníti a banlistát. Ha az [optional_search_text] paraméter meg van adva, akkor csak azokat a banokat és kirúgásokat listázza ki, amelyekben megtalálható a paraméter (hasznos megadott nevek / GUID-k keresésére)
 • PB_SV_BanLoad [optional filename]
  Betölt egy PB ban listát egy megadott fájlból. Ha nincs megadva fájlnév a pbbans.dat töltődik be.
 • PB_SV_BanMask [IP Address / Subnet Mask]
  Véglegesen banol egy játékost a megadott IP cím / Alhálózati Maszk alapján; Pl. ezt beírva „PB_SV_BanMask 12.34.“ a PB megtagad minden belépést minden játékostól, akinek az IP-je 12.34-el kezdődik. Ez a ban a pbbans.dat fájlba íródik, úgy mint a PB_SV_Ban parancs.
 • PB_SV_Cvar “[section] [Cvar_name]“ [IN/OUT/INCLUDE/EXCLUDE] [Param1] [optional_Param2]
  Hozzáad egy automatikus változó ellenőrzést a változó listához, amiket a szerver játék közben ellenőriz
 • PB_SV_CvarDel [Cvar slot #]
  Töröl egy memóriában tárolt változó ellenőrzést. A változó sorszáma (Cvar slot #) megtudható a pb_sv_cvarlist parancs segítségével.
 • PB_SV_CvarEmpty
  Üríti a változók ellenőrzésének listáját a memóriában.
 • PB_SV_CvarList
  Megjeleníti az engedélyezett változó tartományokat, amiket a szerver figyel játék közben.
 • PB_SV_CvarVal “[section] [Variable_Name]“ [player_name_or_slot#]
  Lekérdez minden arra alkalmas csatlakozott játékostól egy megadott változót. Egy játékos nevének, vagy részének megadásához a szövegrészt “ (NEM dupla ') közé kell írni.
 • PB_SV_Disable
  Kikapcsolja a PB szerver oldali szoftvert. A változtatás csak akkor lép érvénybe, ha a szervert újraindítjuk.
 • PB_SV_Enable
  Engedélyezi a PB szerver oldali szoftvert.
 • PB_SV_File [filename] [o/s] [game_version] [filesize] [md5] … [md5]
  Ez a parancs más *.u/*.dll fájlok ellenőrzésére szolgál. Az [o/s] paraméter lehet w (win32), l (linux), m (mac), vagy a (all=összes). Több md5 hash is megadható szóközzel elválasztva, kifejezve a több hivatalos fájl / játék verzió kombinációt. (Ez rohadt zavaros nekem :/)
 • PB_SV_FileDel [slot#]
  Törli a megadott fájl ellenőrzését a PB memóriájából (a slot# a pb_sv_filelist segítségével tudható meg).
 • PB_SV_FileEmpty
  Üríti az ellenőrizendő fájlok listáját a memóriából.
 • PB_SV_FileList
  Kilistázza a memóriában lévő ellenőrizendő fájlokat.
 • PB_SV_GetSs [player_name_or_slot#]
  Minden arra alkalmas és csatlakozott játékostól screenshotot kér, majd elküldi a szerverre. Csak egy játékostól is kérhetünk screenshotot, ha egy játékos nevet vagy szövegrészt is megadunk, amit “ közé kell írni (NEM dupla ' ).
 • PB_SV_IPGuard [IP Address]
  A PB szerver automatikusan hozzáadja a gyanús IP címeket az IP Guard listához, ha a játékos egy nem működő PB klienssel csatlakozik.A PB kirúgja azokat a játékosokat, akik a védett IP címről régebbi verziójú PB klienssel csatlakoznak.
 • PB_SV_Kick [name or slot #] [minutes] [displayed_reason] | [optional_private_reason]
  Kirúgja a játékost és megakadályozza, hogy újból csatlakozzon a szerverre, amíg a megadott idő ([minutes] paraméter) le nem telik, vagy a szerver újra nem indul. A kirúgások nem íródnak a pbbans.dat fájlba, de logolva lesznek és megjelennek a pb_sv_banlist paranccsal lehívható listában is.
 • PB_SV_Load [File Name]
  Betölt egy megadott PB konfigurációs fájt, ami tartalmazhat PB parancsokat és/vagy beállítás változtatásokat is.
 • PB_SV_NameLock [GUID or partial match] [Name to Lock]
  A PB kirúgja azt a játékost, aki zárolt nevet visel, kivéve ha a játékos GUID-je tartalmazza a zárolt névhez tartozó GUID-t vagy annak részletét.
 • PB_SV_NameLockEmpty
  Üríti a zárolt nevek listáját a memóriából.
 • PB_SV_NameLockList
  Kilistázza a zárolt neveket a szerver konzolba.
 • PB_SV_NewLog
  Bezárja az aktuális log fájlt és újat nyit.
 • PB_SV_PList
  Kilistázza a csatlakozott játékosokat és állapotukat.
 • PB_SV_Power [slot #] [power rating]
  Hozzáadja a sorszámmal megadott játékost a PB Player Power adatbázishoz a megadott power osztályzással (hatalmi osztály, hatalmi besorolással, lásd Player Power Facility).
 • PB_SV_PowerList [filter]
  Kilistázza a Power Players adatbázisban lévő játékosokat. Ha a [filter] paraméter is meg van adva, csak azok a bejegyzések listázódnak, amelyek GUID-jében és/vagy nevében megtalálható a paraméter.
 • PB_SV_PowerPoints [power slot #] [points]
  Megváltoztatja a Power Player adatbázisban a játékoshoz rendelt power pontok számát. Használd a PB_SV_PowerList parancsot, hogy megtudd a játékos sorszámát.
 • PB_SV_ProtectName [Unique ID] [Registered Name]
  Megvédi a megadott PB regisztrált nevet a helyi szerveren, vagyis a PB kirúgja azt a játékost aki a nevet viseli, de nem rendelkezik a helyes regisztrálási hitelesítésekkel. (GUID)
 • PB_SV_ProtectTag [Unique ID] [Registered Tag]
  Megvédi a megadott PB regisztrált tag-et a helyi szerveren, vagyis a PB kirúgja azt a játékos, aki a tag-et viseli, de nem rendelkezik a helyes regisztrálási hitelesítésekkel. (GUID) (sajnos csak pénzért lehet ezt a jogot megszerezni)
 • PB_SV_RCon [min power points] [command prefix]
  Hozzáad egy új parancsot a PB Rcon listához és meghatározza, hogy hány power pont szükséges a parancs végrehajtásához.
  MEGJEGYZÉS: Előtagot használsz! - Ha egy játékos olyan parancsot ír be, amely azzal kezdődik mint egy RCon parancs, akkor az végrehajtódik, amennyiben van annyi power pontja, ami a parancs végrehajtásához szükséges. Pl. ezt beírva PB_SV_RCon 75 PB_SV_ bármely játékos, akinek 75 power pontja van végrehajthat BÁRMILYEN PB szerver parancsot (Nem ajánlott, hacsak nem te vagy az egyetlen akinek 75 vagy több pontja van vagy csak saját használatra csinálod).
 • PB_SV_ReBan [slot #]
  Újrabanolja a játékost, aki véletlenül törölve lett a ban listáról a pb_sv_unban paranccsal. Használd a pb_sv_updbanfile parancsot hogy frissitsd az végleges ban fájlt miután használtad ezt a parancsot.
 • PB_SV_RList
  Megjeleníti az összes aktuális Rcon parancs előtagokat és a végrehajtásukhoz szükséges power pontokat.
 • PB_SV_Task [X] [Y] [command]
  Hozzáad egy feladatot a PB feladatlistájához. A feladat csatlakozás után X másodperc múlva végrehajtódik, majd azután Y másodpercenként. Y-nak -1 -et írj be, ha azt akarod, hogy a feladat csak egyszer hajtódjon végre. Ez a parancs használható mind játék szerver parancsokhoz és PB parancsokhoz is.
 • PB_SV_TaskDel [task slot #]
  Törli a megadott feladatot a PB feladatlistájáról a sorszáma alapján.
 • PB_SV_TaskEmpty
  Üríti a feladatlistát a memóriában.
 • PB_SV_TList
  Kilistázza a PB feladatlistában található feladatokat a sorszámukkal együtt.
 • PB_SV_UnBan [slot #]
  Töröl egy játékost a memóriában tárolt ban listáról. Használd a pb_sv_updbanfile parancsot hogy frissitsd az ideiglenes ban fájlt miután használtad ezt a parancsot.
 • PB_SV_UnBanGuid [guid]
  Töröl egy GUID-t a memóriában tárolt ban listáról. Használd a pb_sv_updbanfile parancsot hogy frissitsd az ideiglenes ban fájlt miután használtad ezt a parancsot.
 • PB_SV_Update
  Utasítja a PB szervert, hogy kísérelje meg a PB frissítését, még ha nincsenek is csatlakozott játékosok.
 • PB_SV_UpdBanFile [optional filename]
  Frissíti a megadott ban listát (pbbans.dat-ot ha nincs paraméter megadva) figyelembe véve az újabb ban törléseket/újrabanolásokat.
 • PB_SV_Ver
  Megjeleníti az éppen futó PB szerver szoftver verzióját.
 • PB_SV_WriteCfg
  Kiírja az aktuális PB szerver beállítások változóit a merevlemezre (létrehozva vagy felülírva a pbsv.cfg fájlt). A server újrainduláskor ezek a beállítások automatikusan betöltődnek.
 • PB_SV_AutoSs [0/1]
  1-re állítva a PB a PB_SV_AutoSsFrom és a PB_SV_AutoSsTo változókban megadott időintervallumban véletlenszerűen választott időközönként screenshotokat fog kérni a csatlakozott játékosoktól.
 • PB_SV_AutoSsFrom [Seconds]
  A legkevesebb idő, amennyit vár a PB a következő screenshot kérés előtt (alapból 60 s=1 perc).
 • PB_SV_AutoSsTo [Seconds]
  A legtöbb idő, amennyit vár a PB a következő screenshot kérés előtt (alapból 1200 s=20 perc)
 • PB_SV_ChangePeriod [1-999]
  Meghatározza hogy a játékos hány másodpercenként változtathat nevet. Alapból 999 vagyis tiltva van.
 • PB_SV_ChangeMax [1-50]
  Ez a parancs a pb_sv_changeperiod paranccsal együtt használható. Meghatározza, hogy a megadott másodperc alatt hányszor változtathat nevet(pb_sv_changeperiod). A PB kirúja azt a játékost, aki többször változtat nevet ebben az időtartamban.
 • PB_SV_CQC [0/1]
  0-ra állítva (alapból 1) a játékosok nem használhatják a PB-t, hogy megnézzék a játék szerver változóit (ájánlott alapból 1-en hagyni a jóindulat megelőlegezése végett). MEGJEGYZÉS: A PB nem engedi a játékosoknak, hogy megnézzenek bármely szerver oldali változót vagy PB beállítást, amiben szerepel a „pass“ szövegrészlet.
 • PB_SV_CvarChangedPulse [Number]
  A CVARCHANGED parancs automatikus küldései közti idő percekben. Alapból 99 vagyis le van tiltva.
 • PB_SV_CvarFreq [Number]
  Az egyes változók vizsgálatának percenkénti számát adja meg.
 • PB_SV_CvarLogging [0/1/2/3]
  Megadja a változók vizsgálatakor keletkező log fájlok tárolási helyét. 1-re állítva (alaphelyzet) a konzolba és normál log fájlba, 2-nél külön log fájl az svlogs mappába + .var kiterjesztés, és 3-nál mindkettő.
 • PB_SV_CvarUserPulse [Number]
  A CVARUSER parancs automatikus küldései közti idő percekben. Alapból 99 vagyis le van tiltva.
 • PB_SV_CvarWalk [Number]
  Az alapbeállítás 0, ahol a PB egyszerűen logolja a CVARSRCH, CVARUSER és CVARCHANGED parancsok végrehajtásakor visszaküldött változó nevek listáját, ha az Admin manuálisan akar keresni egyedi változó értékeket. Nullánál nagyobb számnál a PB automatikusan végigmegy minden visszakapott változón és logolja azok értékeit. Minél nagyobb a szám, annál több változón megy keresztül egy folyamatciklus alatt.
 • PB_SV_DupNameGrace [Seconds]
  Megadja, hogy egy játékos mennyi időt kap név változtatásra, ha ugyanaz lenne a neve mint egy másik, már kapcsolódott játékosnak. Alapból 0 vagyis tiltva van. A PB kirúgja azt a játékost, aki nem változtat nevet a megadott időn belül. Ilyenkor az marad a szerveren aki előbb csatlakozott.
 • PB_SV_EmptyName [0/1]
  0-ra állítva (ami az alapbeállítás) a PB kirúg minden olyan játékost, akinél nincs játékosnév megadva, vagy pedig játék közben változtatja meg a nevét és üres nevet ad meg.
 • PB_SV_ExtChar [0/1]
  0-ra állítva a PB letilt minden kiterjesztett ASCII karaktert a játékosok nevében, abból a célból, hogy ne lehessen nehezen használható karaktereket használni.
 • PB_SV_GameAuth [0/1]
  Alaphelyzetben 1. 0-ra állítva a PB nem kér authorizációt az AA:O szerverre a központi AA:O Internet Authorization rendszertől (másnéven Auth Szervertől). Amíg ez a beállítás 0, addig a PB nem fogja kirúgni a játékosokat és egy üzenetet ír ki erről percenként minden játékosnak. Amikor a PB érzékeli, hogy a játékosok autholva (hitelesítve,engedélyezve) lettek, ez a beállítás automatikusan visszaáll 1-re. Ez hasznos lehet akkor, amikor az Auth Szerver nem működik és az Adminok nem akarják a PB-t kikapcsolni. Ha egy PB engedélyezett szerver nem autholja a játékosokat (LAN szervereket is beleértve), a PB nem a megszokott módon fog működni.
 • PB_SV_KickLen [Minutes]
  Megadja, hogy a kirúgott játékos mennyi ideig ne tudjon csatlakozni arra a szerverre, amelyről PB-vel kirúgták. Alaphelyzetben 2 perc.
 • PB_SV_LanMask [IP Subnet Mask]
  Ez a beállítás akkor használható az internetes szerverekhez, ha a számítógépre LAN oldali játék kliensek is csatlakoznak. Pl. ha a LAN IP 192.168.1.* (Routereknél ált. itt kezdődnek az IP címek), akkor ezt kell beírni: pb_sv_lanmask 192.168.1
 • PB_SV_LogAddr [Address / Internet Hostname]
  Megadja a számítógép címét, ahova a távoli logolást el akarjuk küldeni. (hogy ez mit jelent ne kérdezzétek :/ ) (Mint utóbb kiderítettem, ez a lehetőség csak későbbi verzióban lesz használható)
 • PB_SV_LogCeiling [Number]
  A legnagyobb sorszám ameddig a PB számozza a log fájlokat, mielőtt 1-ről elölről kezdené. Alapból 1000.
 • PB_SV_LogNext [Number]
  A következő sorszám, amit a PB a log fájlnak fog adni. Ezt a PB automatikusan kezeli. Minden pályaváltáskor új log fájlt kezd a megfelelő sorszámmal.
 • PB_SV_LogPort [Port #]
  Megadja a számítógépnek a portját, amelyre a távoli logolást küldeni akarjuk (ja ok leesett: A PB-vel el lehet küldetni a log fájlokat egy távoli gépre is, pl. egy Admin az otthoni gépén meg akarja nézni, hogy mit rosszalkodtak a szerveren :) ) (Mint utóbb kiderítettem, ez a lehetőség csak későbbi verzióban lesz használható)
 • PB_SV_LogPw [Password]
  Megadja a jelszót ami a távoli logoláshoz szükséges. (Mint utóbb kiderítettem, ez a lehetőség csak későbbi verzióban lesz használható)
 • PB_SV_LogSync [0/1]
  Ha 1-re van állítva (alaphelyzetben 0), a PB a játék log fájljait a PB log fájlokhoz hasonlóan fogja sorszámozni. A log fájlok továbbra is ugyanazon a helyen tárolódnak, ahol eddig, de ugyanolyan néven mint a PB log fájlok és pályaváltáskor mindkető (PB log, Játék log) elmentődik, majd új nyílik.
 • PB_SV_LogUser [Username]
  Megadja a felhasználónevet ami a távoli logoláshoz szükséges. (Mint utóbb kiderítettem, ez a lehetőség csak későbbi verzióban lesz használható)
 • PB_SV_MaxConDls [Number]
  Meghatározza, hogy mennyi legyen a maximális PB frissítések száma, amit a PB egyszerre letölthet.
 • PB_SV_MaxDlRate [KB/sec]
  Meghatározza a max. sávszélességet (KB/sec), amit a PB igényelhet frissítés letöltésére.
  * PB_SV_MinName [0-4]
  Megadja a minimális játékosnév hosszát (a színkódokat leszámítva), ami megengedett a szerveren.
 • PB_SV_MsgPrefix [New Prefix]
  Megadja azt a szöveget, amit a PB szerver minden kimeneti sor előtt kiír. Alaphelyzetben „PunkBuster Server“. Ha le akarjuk tiltani a PB szerver üzeneteket a játék képernyőn, szúrjuk be ezt bármely üzenet előtag elé: [skipnotify]. Pl. az pb_sv_msgprefix [skipnotify]PunkBuster Server megakadályozza, hogy a játék képernyőre kerüljön az üzenet, ehelyett csak a konzolba íródik.
 • PB_SV_NoGuidGrace [Seconds]
  Megadja, hogy a PB mennyi időt várjon mielőtt kirúgja a GUID-vel nem rendelkező játékost (alapból 1 sec). CDKey beírásának megtagadása „no guid“ állapotot okoz.
 • PB_SV_PowerDef [power points]
  Megadja, hogy mennyi legyen az alap power pontok száma azoknak a játékosoknak, akik nincsenek benne a Player Power adatbázisban. Alapesetben ez 1.
 • PB_SV_PowerKickLen [minutes]
  Megadja, hogy egy játékos meddig nem csatlakozhat újra a szerverre, ha PB_Kick-el rúgták ki. Alaphelyzetben 5 perc.
 • PB_SV_PowerMin [power points]
  Megadja, hogy egy játékos ellen mennyi power pontot kell felhasználni, hogy kirúgjuk a szerverről.
 • PB_SV_ScoreKick [low_negative_score]
  A PB kirúgja azt a játékost, akinek a pontja a megadott érték alá esik. Alaphelyzetben 0 vagyis nincs használatban. A megengedett tartomány -1-től -20-ig.
 • PB_SV_Sleep [Period]
  Megadja annak az időnek a hosszát (ezredmásodpercben) amennyit a szerver „alszik“ két folyamat ciklus között. Minél kisebb a megadott érték, a PB annál többször végez műveleteket minden másodpercben. Ez kis mértékben befolyásolhatja a PB által használt sávszélességet.
 • PB_SV_Specname [text]
  Ha egy speciális megfigyelő kliens bot van a szerveren, ez a beállítás megtartja az ahhoz kapcsolódó kliens játékos nevét, tehát a PB tudni fogja, hogy az nem egy igazi játékos. Ha egy játékosnak ezzel a névvel valaha is nullától különböző pontszáma van, ez a speciális állapot megszűnik.
 • PB_SV_SsCeiling [Number]
  A legnagyobb sorszám, amit a PB a kliensektől kért screenshotokhoz rendel, mielőtt újrakezdi a számozást a PB_SV_SsFloor paranccsal megadott értéktől.
 • PB_SV_SsCmd [Filename]
  Megadja a script fájl nevét, amit a PB minden beérkezett kliens oldali screenshot után végrehajt. Alaphelyzetben ““ ami azt jelenti, hogy nincs használatban.
 • PB_SV_SsDelay [Seconds]
  Ha a megadott érték 0-nál nagyobb (alaphelyzetben 0), screenshot igénylésekor a PB kliensek 0 és a megadott érték közötti véletlen ideig várnak (másodpercekben), majd azután készítenek screenshotot és küldik el a szervernek.
 • PB_SV_SsFloor [Number]
  Megadja, hogy melyik legyen az a legkisebb sorszám (alaphelyzetben 1), amit a PB a kliensektől igényelt screenshotokhoz rendel.
 • PB_SV_SsHeight [Pixels]
  A kliensektől kért screenshot magasságát határozza meg. Alaphelyzetben 240 pixel.
 • PB_SV_SsNext [Number]
  Megadja, hogy melyik legyen a következő sorszám, amit a PB egy PNG screenshothoz rendel.
 • PB_SV_SsPath [Path]
  Ha meg van adva, a PB a kliensektől kért screenshotokat erre a helyre fogja menteni. Ez lehet egy hálózati megosztás, vagy egy másik mappa.
 • PB_SV_SsSRate [Number]
  Megadja, hogy a PB milyen mintavételezéssel készítsen screenshotokat, hány pixelt ugorjon át, hogy a kép méretét alacsonyan tartsa. Ha 2-re van állíta, csak minden második képpontot tárol el (függőlegesen és vízszintesen is), ha 4-re akkor minden negyedik képpont fog eltárolódni. 1-4 között megengedett, alaphelyzetben 1.
 • PB_SV_SsWidth [Pixels]
  A kliensektől kért képek szélességét határozza meg (alaphelyzetben 320 pixel)
 • PB_SV_SsXPct [Percentage]
  A kliensektől kért képek középpontját határozza meg a vízszintes tengely mentén. Alaphelyzetben 50%. A képernyő közepe 50% (függőlegesen), 0% a bal oldala, 100% a jobb oldala.
 • PB_SV_SsYPct [Percentage]
  A kliensektől kért képek középpontját határozza meg a függőleges tengely mentén. Alaphelyzetben 50%. A képernyő közepe 50% (vízszintesen), 0% a teteje, 100% az alja.
 • PB_SV_UpdateGrace [Seconds]
  Megadja, hogy egy játékos mennyi időt kap (alaphelyzetben 600 sec), hogy a PB kliense frissítse magát
 •